[PRZED PLANOWANĄ WIZYTĄ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY
693 191 808; 81 757 12 61]

 


OFERTA NA 2020 ROK

ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA Z ZACHOWANIE OBOWIĄZUJĄCHYCH ZASAD EPIDEMIOLOGICZNYCH;)
 

I. ZWIEDZANIE

   

   1. OBIEKTY  OBRONNE

 

a)   GRÓD WIELOCZŁONOWY (gród właściwy i podgrodzie, udostępniony fragment wałów do przejścia)

b)   GRÓD NA WYSPIE (pierścieniowy)

c)   GRÓD STOŻKOWY

 

2. OBIEKTY KULTOWE

      

a)   W GRODZIE WŁAŚCIWYM (siedziba bóstwa opiekuńczego)

b)   GŁÓWNY PLAC PRZED GRODEM (kręgi kamienne, kącina)

c)   W GRODZIE PIERŚCIENIOWYMna wyspie

d)   NA PÓŁWYSPIE WIEDŹMY

                    e)   ZARYS FUNDAMENTÓW 1:1 KAPLICY ROMAŃSKIEJ WZOROWANY NA UFUNDOANEJ PRZEZ HENRYKA        

                           SANDOMIERSKIEGO  W  ZAWICHOŚCIE

3. POZOSTAŁE OBIEKTY

 

a) CMENTARZYSKO KURHANOWE

b) PODGRODZIE MIESZKALNE

c) MAJDAN PRZED GRODEM - największa Marzanna eksponowana na Jare Święto, zadaszone stanowiska rzemieślnicze

 

II. ZAJĘCIA INTERAKTYWNE (do wyboru, w zamówieniu prosimy zgłosić wybrane zajęcia)

 

1.   POKAZY PODSTAWOWE

 

a)    STANOWISKO BOJOWE

- pokaz uzbrojenia i wykonywania pancerzy

- przymierzalnia

 

b)     WYBIJANIE MONET

 

c)   TAŃCE DAWNE I KONKURS TANECZNY Z NAGRODAMI "SŁOWIAŃSKA DYSKOTEKA"

 

d)    NAUKA PISANIA GĘSIM PIÓREM

        LAKOWANIE KORESPONDENCJI I PIECZĘTOWANIE

        SZYFROWANIE I UTAJNIANIE POCZTY

 

e)   DRZEWORYT  I PLECIONKARSTWO

 

f)      WYKONYWANIE PACIORKÓW I OZDÓB

(z modeliny, miedzi)  (+ 5 ZŁ)

 

g)   TKACTWO

- wykonywanie krajek na bardzie

 

h)     SEKCJA PIERWOTNA - PREZENTACJA EPOKI KAMIENNEJ

- narzędzia i broń krzemienna, kamienna i kościana

- prezentacja stroju

- rysowanie na kamieniu krzemiennym rylcem

 

                        i) LEPIENIE Z GLINY

                                - metoda wałeczkowowstęgowa

 

j)   PLAC ZABAW

- zabawy zręcznościowełowienie ryb, chodzenie na szczudłach, walka na kiścienie i tarcze

- zabawy siłoweprzeciąganie liny, krążka, zaprzęgu

 

k)    JARMARK WCZESNOŚREDNIOWIECZNY

  - kram z pamiątkami

 

l) STRZELANIE Z ŁUKU

 

ł) POKAZ MODY WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ I PIERWOTNEJ

m) WYKONYWANIE PAMIĄTKOWYCH MAGNESÓW (+ 10 zł)

 

2.   POKAZY I WARSZTATY DODATKOWE ( + 300 zł /grupa)

 

a)   ZABAWA Z INSTRUMENTAMI MUZYCZNYMI

        - bęben o średnicy 92 cm dla 3 graczy jednocześnie

        - 10 beczek metalowych

        - bęben rycerski dwumembranowy

        - rogipiszczałkiligawagrzechotki

 

       b)   LEPIENIE Z GLINY NA KOLE

 

c)   KUGLARSTWO I POKAZ TAŃCA Z OGNIEM

 

d)   KUCHNIA SŁOWIAŃSKA - degustacja potraw

(kotły żelazne, blachy, ceramika, wędzarka, piec)

 

e) POKAZ I WYKONYWANIE PAPIERU CZERPANEGO

 

III. WIDOWISKA PLENEROWE      (na zamówienie)

Widowiska plenerowe realizujemy we współpracy z bractwami rycerskimi i grupą wojów konnych.

    Część I - Zaślubiny

     - wiec

     - walki rytualne

     - sojusz plemion

     - zaślubiny

     - wróżby

     - tańce

     - potyczka

     - przygotowanie do ciałopalenia

Część II - Bitwa

     - bitwa o gród

     - palenie wioski

     - odsiecz wojów konnych

    - pokaz dzielności wojów konnych

Część III - Tryzna

    - wesołe tańce

    - zabawy zręcznościowe

   - słowiański poczęstunek

Część IV -  Ceremonia pogrzebowa

    - orszak pogrzebowy z pochodniami

    - ciałopalenie

    - taniec z ogniem ku czci bogów

 

Widowiska plenerowe poprzedzone zwiedzaniem z przewodnikiem oraz zajęciami na stanowiskach interaktywnych. Zwiedzanie i warsztaty zaczynamy o g. 9. Ok. godziny 13 zaczynamy widowisko plenerowe, które trwa 1,5h. Zakończenie o godz. 15.
Widowiska możemy realizować również w godzinach popołudniowych (od 14 do 20).

 

CENY:


1.     Zwiedzanie + zajęcia interaktywne                       =  15 /osoba
2.     Pokazy i warsztaty dodatkowe                             =   300 /grupa/ 1 warsztat
3.     Spotkania z historią                                             =   15 /osoba
4.     Poczęstunek słowiański lub pieczenie kiełbasek  = 7 /osoba (w tym napój i dodatki)

5.     Widowisko plenerowe                                          = zależne od ilości  uczestników (preferowane grupy powyżj 200 osób)

 

 

Zespół Grodu może uświetniać ważne wydarzenia (Dni Miejscowości, obchody rocznicowe, nadanie imienia, warty honorowe itp.) realizowane na terenie zamawiającego. Wówczas proponujemy: prezentację wioski słowiańskiej, pierwotnej, widowisko plenerowe dostosowane do charakteru imprezy połączone ze spektaklem muzyczno-ogniowo-tanecznym.

Wszystko to w urokliwym i niepowtarzalnym klimacie, który razem z Państwem stworzymy.


 

      Zapraszamy !!!

 

 

OFERTA SZCZEGÓŁOWA (do punktu ZWIEDZANIE)

 

1. OBIEKTY OBRONNE

a)   GRÓD WIELOCZŁONOWY (gród właściwy i podgrodzie)

- pomost

- przykopa

- wał

- ostrokół

- brama tunelowa

- brama zatokowa

- brama wieżowa

- palisada

- „płot polski”

- w grodzie właściwym obiekt kultowy

- budynek muzeum

- studnia zrębowa

- wał do zwiedzania

 

b)   GRÓD NA WYSPIE (pierścieniowy)

- pomosty rozbierane

- wał

- „płot polski” (docelowo palisada)

- wewnątrz obiekt kultowy

- 2 furty do grodu

 

c)    GRÓD STOŻKOWY (w trakcie uzupełniania podgrodzia z przystanią)

        - zarys kaplicy romańskiej na planie krzyża ( nawa kwadratowa z 4 apsydami)

 

2. OBIEKTY KULTOWE

      

a)    W GRODZIE WŁAŚCIWYM

- wzorowany na arkońskim posąg Świętowita

- rów okalający posąg , w nim ogniska ofiarne

- gaj młodych dębów

 

b)   GŁÓWNY PLAC PRZED GRODEM

- magiczna wiekowa wierzba uderzona przez piorun/Peruna, rozłupana na 4 i wewnątrz wypalona

     - świder ogniowy do rytualnego krzesania ognia

     - elementy pionowe z zawieszonymi czaszkami zwierząt

     - kurhan i miejsce palenia stosów ofiarnych

     - kącina

     - majdan do wiecowania

     - trebusz i katapulta

 

c)     W GRODZIE PIERŚCIENIOWYMna wyspie

- docelowo: wewnątrz zaś stoją bogowie zrobieni ludzką ręką w strasznych hełmach i pancerzach, każdy z wyrytym u spodu imieniem”.

 

d)   NA PÓŁWYSPIE WIEDŹMY

- szałas zielarki

- krąg kamienny

- „tajemnicza wyspa”

- scena dla zespołu muzyki dawnej oraz tańca z ogniem

- naturalny amfiteatr w zakolu rzeki

 

3. POZOSTAŁE OBIEKTY

 

        a) CMENTARZYSKO KURHANOWE

- usytuowane za grodem pierścieniowym i „rzeką”

- 5 kurhanów

- miejsce na rekonstrukcję obrzędu pogrzebowego

 

         b) PODGRODZIE MIESZKALNE

              - 2 półziemianki 4 x 3 m

              - 1 półziemianka 5 x 4,5 m (pogorzelisko po pożarze)

              - studnia zrębowa, powierzchniowa

              - majdan na rozbicie namiotów i wiecowanie

              - chata muzeum pokryta strzechą a w niej :

                * drzeworyty

                * obrazy

                * meble

             

d)   GŁÓWNY PLAC PRZED GRODEM

- wioska rzemieślnicza i wiata dla prowadzenia części interaktywnej.

- wczesnośredniowieczny plac zabaw

- tor łuczniczy i do rzutu włócznią

- stanowisko do przeciągania kilkutonowego pnia drzewa linami

- kuchnia słowiańska i miejsca na ogniska

- w przygotowaniu: wioska 'rybołóstwo przez tysiąclecia' - prezentacja metod łowienia ryb przez człowieka od czasów pierwotnych do wczesnego średniowiecza