XV-lecie Grodu słowiańskiego

 

   PochodnieGródDrużyna

 

Witamy w Parku Historycznym

"Słowiański Gród" w Wólce Bieleckiej

 

[PRZED PLANOWANĄ WIZYTĄ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY - 693 191 808; 81 7571261]

 

Szanowni Państwo,

To już tylko 100 dni do naszego Święta 15- lecia Słowiańskiego Grodu !

Obecnie trwają jeszcze ustalenia szczegółów atrakcji i programu, ale już dzisiaj możemy Wam obiecać kilka interesujących punktów :

 • impreza przyjazna rodzinie w klimacie wczesnego średniowiecza ( niestety nie będzie hałaśliwej muzyki, popcornu, coli, plastiku, piwa) ;-)

 • na Placu Małych Wojów poznamy gry i zabawy zręcznościowe

 • Słowiańska Dyskoteka to konkurs tańca (styl dowolny, tańczymy „jak nogi poniosą”) poprzedzony nauką tańców dawnych

 • poznamy obiekty kultowe, obronne i codziennego życia naszych przodków

 • wioska rzemieślnicza da możliwość poznania dawnych rzemiosł, odpowiedzi na pytania : „ jak oni to zrobili ?„ włączenie się do zabawy i własnoręcznego wykonywania: ceramiki, krajek, papieru czerpanego i innych przedmiotów przydatnych w życiu codziennym

 • okolicznościowa Msza Święta w oprawie drużyn wojów i zespołu muzyki dawnej wśród replik średniowiecznych obiektów na długo pozostanie w Państwa miłych wspomnieniach

 • w zagrodach zobaczymy owce ras rodzimych, jakie mogli hodować mieszkańcy naszych okolic 1000 lat temu

 • w kramie z pamiątkami związanymi lub stylizowanymi na wczesne średniowiecze, będzie można nabyć coś dla siebie, lub na prezent

 • niewątpliwie – wielka gratka dla naszych Gości, to spotkanie z twórcami programu internetowego „Historia Bez Cenzury” , zaczęło się właśnie w naszym Grodzie

 • muzycznie będą z nami zespoły: muzyki dawnej Szelindek, folk metalowej Grai i interaktywnie, multiinstrumentalista Sasza Atanasow ( tu gramy na bębnach, beczkach, beczymy na rogach i ligawach, słowem – kocia muzyka, przechodząca w „zespół zgrany”)

 • kuchnia słowiańska, zadowoli najbardziej wybrednych łasuchów, jak i kapryśne pociechy ;-) przygotujemy znane i uznane już potrawy jak: zestaw kasz po słowiańsku, groch z kapustą,zupa z pokrzyw, legendarny boczek i kaszankę z czosnkiem i cebulą z pieca !

 • pokazy ogólne przedstawi rodzinna grupa „ Stali Siła” szermierka i łucznictwo konne, wojowie z Grodu Czerwień i Sutiejsk zaprezentują pokazy walki i uzbrojenia

 • wieczorem weźmiemy udział w Słowiańskim Święcie Ognia i Wody, opartym na legendzie o Sobótce, zakończonym tańcami z ogniem

 • głównym punktem naszych obchodów będzie konkurs kulinarny na „jagnięcinę po słowiańsku” o Puchar Starosty Powiatu Łęczyńskiego z cennymi nagrodami (I- 1500 zł, II- 1000 zł, III- 500 zł) planujemy żeberka jagnięce, przygotowane metodami wczesnośredniowiecznymi z dostępnymi wówczas dodatkami, regulamin dla zainteresowanych konkursem dostarczymy.

 • Wszystkie produkty spożywcze i napoje pochodzić będą z Lubelszczyzny

 • zabieramy ze sobą dobry humor :-)

 • chęć udziału zgłaszamy tel. lub e-mailowo.

 • No i odliczamy :-)

 

 


 

***

 

 

 

 

 

 

 

PERCIVAL - PASLA

Teledysk nakręcony w Słowiańskim Grodzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powstanie naszego Parku Historycznego było wynikiem poszukiwań, aby znaleźć to “coś”, co będzie dużą i trwałą atrakcją Gospodarstwa Agroturystycznego.

 

Zainteresowania autorów historią Słowiańszczyzny i czterokrotna wizyta na Festiwalu Wikingów w Wolinie, przesądziły o profiluhistoryczny. Dodatkowo to zobowiązujące nazwisko - Wolińscy i fakt, że:

 

Dawno, dawno temu,
Za jednym lasem,
Za jedną rzeczką,
Był sobie gród nadwieprzański..

 

Informator Archeologiczny, badania rok 1975:
“Na wzgórzu w dolinie Wieprza, w południowowschodniej części wsi. Badania prowadzone były na podgrodziu, gdzie założono trzy wykopy sondażowe oraz w obrębie “Zamczyska/grodu/ dwa wykopy: w obrębie fosy i na majdanie u stóp wału. Na terenie podgrodzia zaobserwowano nikłe ślady z okresu wczesnego średniowiecza /XI—XIII w./, okresu kultury łużyckiej i neolitu /m.in. Kultura pucharów lejkowatych/. W obrębie fosy, o głębokości pierwotnej 2,7m, obecnie — 2 m stwierdzono ślady spalonych elementów obronnych wału. W wykopie u stóp wału występowały ślady spalenizny. W obu tych wykopach brak materiałów pozwalających na uściślenie chronologii.
Wzmiankowany przez N.Kickę /Wiadomości Archeologiczne, t.IV,1882 s141/ kurhan został rozorany. Na powierzchni występują materiały wczesnośredniowieczne sprzed IX wieku i z XI—XIII w., też z epok wcześniejszych kultura łużycka

 
Państwowa Służba Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki Lublin:

“Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Klarowie położony jest około 700 m na południe od centrum wsi , na piaszczystym wyniesieniu w dolinie rzeki Wieprz. Grodzisko kształtu owalnego z dobrze czytelnymi wałami o pow. 0,5 ha, datowane jest wstępnie na X—XI w. Zajmuje pn-wsch część wzniesienia , oprócz niego w skład wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego wchodzi owałowane podgrodzie, usytuowane po stronie zachodniej wzgórza. Całość założenia posiada powierzchnię 4,5 ha
Grodzisko wraz z podgrodziem jest ważnym elementem na drodze do poznania wczesnośredniowiecznych założeń obronnych. Umiejscowienie założenia w dolinie rzeki sugeruje, że spełniało ono ważną rolę ubezpieczenia przeprawy przez Wieprz. Cały kompleks osadniczy stanowi istotny element krajobrazu kulturowego i historycznego tych okolic.”

 

Realizacja pomysłu rozpoczęła się na wiosnę 2004 roku. W rok później zaczęliśmy współpracować z grupami rekonstrukcji historycznych oraz przybywali do nas pierwsi turyści.

 

Obecnie cały czas trwają prace uzupełniające wokół zrekonstruowanego zespołu osadniczego (gród wieloczłonowy, gród pierścieniowy na wodzie, gród stożkowy typu motte).

 

Dotychczas w grodzie wieloczłonowym wykonaliśmy: wały i fosy, “płot polski” na wszystkich wałach, bramę wieżową i dwie tunelowe, częściowo ostrokół, dwie półziemianki, jedną dużą półziemiankę jako audytoriumstudnię o konstrukcji zrębowej, budynek muzeum z kolekcją replik sztuki wczesnośredniowiecznej, zabudowania pod grodem o konstrukcji plecionkowej, piec chlebowy i do wypału ceramiki.

 

Nasz gród wieloczłonowy posiada wszystkie charakterystyczne elementy dla tego dzieła obronnego o umocnieniach ziemnodrewnianych.

 

W roku 2013/2014 po uzyskaniu stosownych pozwoleń dobudowaliśmy gród pierścieniowy na wodzie, gród stożkowy (typu motte), przeprawę przez rzekę i rekonstrukcję cmentarzyska kurhanowego.

 

Dużą uwagę i wiele pracy włożyliśmy w budowę obiektu kultowego, który odgrywa główną rolę podczas odbywających się cyklicznie “Spotkań z Żywą Historią”.

 

W obiekcie kultowym znajdują się m.in. kurhangrobowiec dostojnika (wpływy wschodnie), magiczna wiekowa wierzba (rozłupana przez piorun na cztery części i dalej żywa), święte kręgi kamienne i ze słupów drewnianych z zawieszonymi czaszkami zwierząt, szałas zielarki, miejsce, w którym odbywa się ciałopalenie oraz największa Marzanna na świecie.

 

Całość założenia daje możliwość bardzo widowiskowej i bliskiej prawdzie historycznej prezentacji życia grodowego, walki i uzbrojenia, obrzędów i kultu dawnych Słowian.

 

Przybywając do Parku, przekonają się Państwo, że ludzie niewiele się zmieniają, bardziej warunki, w jakich przychodzi nam żyć.

 

Prezentowane widowiska przyjmowane były entuzjastycznie. Mamy stałych bywalców wśród szkół z województwa lubelskiego, jak i wyrobionych uczestników innych podobnych przedsięwzięć historycznych w Polsce.

 

Patronat merytoryczny nad "Słowiańskim Grodem" w pierwszej fazie budowy sprawowało Koło Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, przy poparciu środowiska naukowego i muzealnego. Obecnie korzystamy z sugestii i wskazówek absolwentów archeologii.

 

Koło Naukowe, na terenie Parku przeprowadzało  prace z zakresu archeologii eksperymentalnej i rekonstrukcji, co przyczyniło się do stałego podnoszenia jakości i atrakcyjności tego miejsca.

 

Ponadto współpracujemy z grupami rekonstrukcji historycznych w zakresie organizacji scen batalistycznych, potyczek, bitwy, walki i uzbrojenia.

 

Dzięki znamienitym uczestnikom i rzemieślnikom, realizowane w grodzie przedsięwzięcia cechuje wysoki poziom edukacyjny i poznawczy zarówno dla młodzieży szkolnej, jak i pasjonatów historii.

 

Na terenie grodu gościmy też grupy rekonstrukcji historycznych z kraju.

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Parku i życzymy wielu miłych wrażeń z pobytu oraz nowego spojrzenia na naszych przodkówpozornie tak nam odległych chronologicznie i kulturowo — a jednak tak bliskich.


Dorota Wolińska
i załoga grodu.

 

Działalność prywatna

 

 

Nie współfinansowana

 

 

ze środków

 

 

Unii Europejskiej !